תקנון

תקנון המשתתפים | מרוץ אל האופק בגן יבנה 2023

בכדי שכולנו נפיק את המירב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

השתתפות

 • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 16/05/2023 בשעה 09:00 בבוקר.  
 • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה ביום האירוע. 
 • המארגנים אינם מתחייבים למידת חולצה. 
 • חובה לרוץ עם השבב/מספר החזה שיחולק בקדמת החולצה. רץ שלא ייעשה כן ייפסל ותוצאתו לא תימדד. 
 • אין להחזיר את השבב בסיום הריצה שכן הינו חד פעמי. ניתן לשמור למזכרת. 
 • יש להישמע להוראות הסדרנים. 
 • יש לפעול עפ”י הנחיות משרד הבריאות.

שינויים וביטולים 

 • נוהל ביטולים עד ה- 17/05/2023, שעה 09:00 בבוקר בעלות 20 ש”ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא. 
 • לא יינתן זיכוי לתושב/ חבר קבוצה אשר שילם מחיר גבוה מהמחיר הייעודי לו.
 • כל שינוי בפרטי הרץ חייב להיעשות דרך מחלקת הספורט, גן יבנה (עליזה דניאל – matnas@gmail.com). רץ המעוניין למכור את הרשמתו, מוטלת עליו האחריות ליצור קשר עם מחלקת הספורט. במידה ולא עשה זאת, אותו רץ שירוץ עם מספר חזה לא שלו יפסל לאלתר. יש ליצור קשר עם מחלקת הספורט בהתאם לכללי ביטול/שינוי הרשמה. 
 • רץ המעוניין לבטל הרשמתו, יש לעשות זאת במסגרת נוהל ביטול הרשמה. 
 • רץ אשר ירוץ עם מספר חזה אשר אינו שייך לו – ייפסל.
 • החלפת שמות במסגרת מועדי הרישום- בעלות 20 ש”ח, אלא אם צויין אחרת. 
 • טעויות הקלדה או רישום הינן סייג ויטופלו נקודתית.

פרסים וזוכים

 • הפרסים הכספיים יוענקו לאזרחים תושבי מדינת ישראל.
 • לא יישמרו גביעים או מדליות לאחר טקס הסיום.  
 • אין כפל פרסים. 

 בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

תפריט נגישות

Scroll to Top