פרסים

מקום ראשון:
1500 ₪

מקום שני:
1000 ₪

מקום שלישי:
750 ₪

מקום ראשון:
1000 ₪ + שובר מתנת סאקוני על סך 350 ₪

מקום שני:
750 ₪ + שובר מתנת סאקוני על סך 250 ₪

מקום שלישי:
500 ₪

גברים / נשים כללי

מקום ראשון:
שובר על סך 350 ₪ 
לקניית נעליים ברשת Sacouny

מקום שני:
שובר על סך 250 ₪ 
לקניית נעליים ברשת Sacouny

שוברים ופרסים נוספים למנצחים בקטגוריות השונות יפורסמו בהמשך

תפריט נגישות

Scroll to Top